Opwarming versnelt plantenleven

13 januari 2017 door Eos-redactie

In een warmer klimaat nemen planten méér koolstofdioxide op per tijdseenheid, maar sterven ze ook sneller.

De natuur zit vol met zogenaamde feedbackmechanismen die stabiliteit bieden aan de fysische en klimatologische systemen op onze planeet. Bomen en planten – de groene longen van onze planeet – zijn er daar één van. De jarenlange broeikasuitstoot van de mens schopt het klimaat in de war en doet de gemiddelde temperatuur stijgen.

Maar net zoals vele planten in een echte broeikas beter gedijen, zo groeit de meeste biomassa sneller in het opgewarmde klimaat van vandaag. En omdat planten en bomen voor hun groei afhankelijk zijn van fotosynthese neemt ook hun CO2-opname dan toe, waardoor de klimaatopwarming min of meer in toom wordt gehouden.

Dat klinkt allemaal hoopgevend, maar de koolstofrekening mag natuurlijk pas aan het eind van de rit (de levenscyclus van de CO2-opzuigende biomassa) worden gemaakt. Als ze afsterven geven bomen en planten immers een deel van de koolstof weer af. En dus is de totale buffercapaciteit van de sneller groeiende biomassa op onze planeet afhankelijk van de leeftijd waarop bomen en planten het loodje leggen.

Volgens een Zwitserse klimaatwetenschapper staat of valt het feedbackmechanisme van de groene longen van onze planeet met die leeftijd. Hij schrijft dat als bomen en planten sneller gaan afsterven door de opwarming (omdat ze gewoonweg sneller groeien) er geen extra opslagcapaciteit bijkomt. De groene stofzuigers mogen wel een groeispurt krijgen, maar ze moeten het wél even lang uithouden als voorheen.

De wetenschapper besluit daarom dat het veel beter is om oude bossen zoveel mogelijk te beschermen en bestaande bosgebieden uit te breiden. (sst)

Christian Koerner, University of Basel, Zwitserland in Science