Paarse ‘stroombacteriën’ zetten rioolwater om in energie en grondstoffen

De paarse fotobacteriën presteren maximaal als ze onder stroom worden gezet.

Huishoudelijk afvalwater, of rioolwater, zit barstensvol stoffen die kunnen omgezet worden in biobrandstof en biogebaseerde materialen zoals bioplastics en veevoeder. Maar deze omzetting vergt energie, tijd en geld, en is dus geen prioriteit in de huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In die installaties wordt al volop met microbiële zuivering gewerkt, maar de fotosynthetische bacteriën en algen werken traag, en ze produceren bijvoorbeeld maar weinig waterstof. Daardoor is het nauwelijks de moeite om de ‘groene brandstof’ op te vangen. De zuurstof die de bacteriën produceren vliegt gewoon de lucht in.

Spaanse biologen richtten daarom hun blik op een andere klasse van bacteriën, die eveneens aan fotosynthese doen maar die hiervoor behalve CO2 en water ook stikstofgas en organische moleculen gebruiken – beide stoffen zijn veelvuldig aanwezig in rioolwater. Deze zogenaamde paarse bacteriën – ze ontlenen hun naam aan hun zwaveluitstoot, waardoor ze een lichtjes paarse kleur geven aan het water waarin ze leven – presteren bovendien sneller als ze onderhevig zijn aan een elektrische stroom.

De onderzoekers bouwden een ‘bioelektrochemisch systeem’ in hun lab dat maximaal CO2 en organische grondstoffen omzet in biomoleculen (onder andere een variant van biopolyester) en waterstofgas. Ze willen de proefopstelling nu gaan uitrollen in een demonstratieproject in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.