Plasticvervuiling en klimaatverandering gaan hand in hand

Koralen die verbleken door de opwarmende oceaan nemen meer plastic microvezels op. Het lijkt er dus op dat de gevolgen van het klimaatverandering en de oceaanvervuiling elkaar versterken.

Één van de meest voorkomende types plastic in de oceaan zijn microvezels. Die zijn afkomstig van het wassen van synthetische kleding en van zeevaartmateriaal zoals netten en touwen. De microvezels komen in alle oceanen voor, ook in vissen en schaaldieren die we opeten.

Wetenschappers onderzochten de interactie tussen plastic microvezels en zeeanemonen. Ze plaatsten drie verschillende microvezels (nylon, polyester en polypropyleen) bij gebleekte en niet-gebleekte zeeanemonen. Zeeanemonen verbleken door het opwarmende oceaanwater. Gebleekte zeeanemonen zijn minder fit dan niet-gebleekte.

Wanneer de onderzoekers de plastic microvezels bij de niet-gebleekte zeeanemonen plaatsten, nam een vierde van deze alleen de stukjes nylon op. Als ze de microvezels mixten met pekelkreeftjes, hun favoriete voedsel, consumeerde 80% van de niet-gebleekte of gezonde zeeanemonen alle drie de microvezels. Bij de gebleekte anemonen consumeerde 60% van de anemonen nylon en 20% van de anemonen polyester zonder het voedsel. Met de pekelkreeftjes nam 80% van de gebleekte anemonen alle drie de microvezels op.

De gebleekte anemonen deden er langer over om de microvezels te verdrijven dan de gezonde anemonen. In het onderzoek verdwenen alle microvezels na de derde dag, maar in een natuurlijke omgeving zouden de anemonen voortdurend met nieuwe microvezels in contact komen.