Rups snoert plant de mond

Sommige rupsen zijn in staat de ‘hulpkreten’ die planten slaken in de kiem te smoren. Zo richten ze nog meer schade aan.

Wanneer planten door insecten worden aangevreten, scheiden ze soms geurstoffen af die de natuurlijke vijanden van hun belagers aantrekken of andere planten ‘waarschuwen’. Rupsen van de nachtvlinder Helicoverpa zea hebben daar iets op gevonden en smoren de hulpkreten van hun slachtoffers in de kiem.

Planten beschikken over huidmondjes of zogenoemde stomata, waarlangs ze gassen opnemen en vrijgeven. Het speeksel van de rupsen bevat een stof, glucose-oxidase, die ervoor zorgt dat de huidmondjes zich binnen de vijf minuten sluiten. 

Amerikaanse onderzoekers gebruikten de genbewerkingstechniek crispr-cas om rupsen te creëren die geen glucose-oxidase produceren. In het lab lieten ze gewone en gemanipuleerde rupsen los op tomaten-, soja- en katoenplanten, waarbij ze alle geproduceerde gassen opvingen en analyseerden. Onder de microscoop volgden ze de reactie van de planten.

Op de katoenplanten had het glucose-oxidase geen vat. Bij de andere soorten stelden de wetenschappers niet alleen vast dat de stof de planten de huidmond snoert, maar dat ze ook de aanmaak van diverse signaalstoffen verhindert.

Zo hebben de insecten volgens de onderzoekers een grotere impact op gewassen dan alleen door hun geschrans. Huidmondjes spelen een belangrijke rol in de reactie van planten op droogte en hitte. Met gesloten mond zijn de planten minder goed in staat om zich aan die moeilijke omstandigheden aan te passen.

 

Bron: Pennsylvania State University, Verenigde Staten