Smeltende gletsjers op Groenland leggen kostbaar zand bloot

De penibele economie op het ijseiland zou flink baat hebben bij de exploitatie van de nieuwe grondstof.

Door de klimaatopwarming smelten de gletsjers op Groenland en wordt er almaar meer zand en ander sediment afgezet aan de kust van het grootste eiland van het noordelijk halfrond (dat tot Denemarken behoort). Volgens een studie van Amerikaanse en Deense wetenschappers bedraagt de zandafzetting aan de Groenlandse kust liefst acht procent van het totaal wereldwijd. Een aandeel dat de komende jaren en decennia dus nog zal toenemen.

Volgens de wetenschappers loert er daardoor een economische opportuniteit om de hoek voor de ruim vijftigduizend Groenlanders, waarvan tien procent werkloos is door de zieltogende economie. De voorbije jaren probeert Groenland zijn economie om te gooien door zich minder afhankelijk te maken van de visvangst (door teruglopende visreserves), maar dit blijkt vooralsnog geen succes.

De export van zand kan daarbij helpen, denken de onderzoekers. De vraag naar zand, een basisproduct van beton, ligt immers hoog en blijft stijgen. Zozeer zelfs dat het een schaars goed dreigt te worden. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de export van zand vanuit Vlaanderen naar… de Verenigde Arabische Emiraten (waar op het eerste gezicht genoeg zand voorhanden is).

De vorsers waarschuwen wel dat een onbezonnen zandwinning –en export schade kan berokkenen aan het kwetsbare Arctische milieu. Daarom moet de exploitatie eerst grondig worden onderzocht, en moeten het vooral de Groenlanders zijn die bepalen of ze de nieuwe inkomstenbron al dan niet willen gaan aanboren, en die ervan profiteren.