Nu in Eos

Wie maakt een eind aan de plasticproblematiek?

De plasticproductie blijft stijgen en daarmee groeit ook de afvalberg aan. Een vergassingsinstallatie die plastic afval omzet naar onder meer groene brandstof biedt een mogelijke oplossing.

De milieu-impact van de plasticproductie is amper te overzien. Bij ongewijzigd beleid zal de plasticproductie tegen het jaar 2030 verantwoordelijk zijn voor 1,34 miljard ton aan broeikasgassen. En dan is er nog het afval. Tussen 1950 en 2015 is er wereldwijd 8.300 miljoen ton plastic gemaakt. Een groot deel daarvan wordt niet herbestemd – in België zou vorig jaar amper 20 tot 25 procent van alle plastic afval gerecycled worden.

Een nog te bouwen afvalvergasser in Rotterdam kan een oplossing bieden. De installatie moet huishoudelijk afval, inclusief plastic, omzetten in groene methanol (CH4O). Dat is een groene brandstof die door de benzine in de autotank kan worden gemixt. Methanol is ook een duurzame grondstof voor de chemische industrie: ze wordt onder meer gebruikt voor de productie van antivries, oplosmiddelen, verf, lijm, ruitensproeier en parfums.

De installatie is een initiatief van het W2C (Waste-to-Chemicals), een consortium waarin het Rotterdamse havenbedrijf en de bedrijven Nouryon, Air Liquide, Shell en Enerkem samenwerken. Die laatste beheert al sinds 2012 in de Canadese stad Edmonton een installatie die huishoudelijke plastics, zoals van piepschuim, textiel en voedselverpakkingen, vergast.

Het is de bedoeling dat de installatie in Rotterdam twee keer zo groot wordt als die in Edmonton. Dat betekent dat ze jaarlijks 360.000 ton afval – het afval van 700.000 huishoudens – moet verwerken tot 270 miljoen liter duurzame methanol. Dat voorkomt dan de emissie van 300.000 ton CO2 die zou ontstaan bij de productie van conventionele methanol uit aardgas, en het voorkomt dat 360.000 ton afval op een vuilnisbelt terechtkomt.

Het valt nog af te wachten of de installatie er komt. Het economische succes van het consortium is afhankelijk van welke maatregelen Europa neemt om de CO2-emissies te belasten en groene methanol te stimuleren.