Wilde dieren met een moeilijke jeugd leven langer

20 februari 2017 door MVS

Onderzoekers hebben ontdekt dat mannelijke zebramangoesten langer leven als ze hun eerste levensjaren in slechte omstandigheden moesten doorbrengen.

De studie helpt begrijpen hoe dieren zullen reageren op veranderingen in het milieu

Ook bleek dat mannetjes die het meeste nageslacht kregen, degene waren die waren opgegroeid in erg veranderlijke situaties. Deze mannetjes leefden ook langer, net als de mannetjes die onder slechte omstandigheden waren opgegroeid.
 
Opgroeien in slechte of veranderlijke omstandigheden kan dus zo zijn voordelen hebben. De onderzoekers konden alleen niet achterhalen waarom de veranderlijke en moeilijke omstandigheden leidden tot een langer en reproductiever leven.

Voor het onderzoek werd 14 jaar aan verzamelde data over wilde zebramangoesten in Oeganda gebruikt. Ze gebruikten de hoeveelheid neerslag als maat voor de omstandigheden waarin de mangoesten leefden. Meer regenval betekent immers dat er meer prooi is voor de beesten. Veranderlijke omstandigheden werd bepaald door hoe groot de schommelingen waren tussen natte en droge periodes.
 
De omstandigheden van de individuele jonge zebramangoesten bleken geen invloed te hebben op de kans dat ze hun eerste levensjaar overleefden. Er was ook geen impact op de levensduur en de reproductiviteit bij vrouwtjes, gek genoeg.
 
Het bestuderen van de effecten van omgevingsfactoren op de mangoesten helpt te begrijpen hoe de beesten zullen reageren op toekomstige veranderingen in het milieu. Ook kunnen de bevindingen over overlevingskansen van zebramangoesten implicaties hebben voor de gezondheid van de mens.