Windmolenpark als kraamkamer voor kabeljauw

25 juli 2012 door Eos-redactie

Wetenschappers treffen jonge kabeljauw aan op de Thorntonbank.

Wetenschappers hebben jonge kabeljauw aangetroffen op de Thorntonbank. Het is de eerste keer dat jonge kabeljauw - van ongeveer 5 centimeter groot - wordt waargenomen in het windmolenpark. Dat wijst er volgens de wetenschappers op dat het park als kraamkamer voor kabeljauw dienst kan doen.

'Grotere, oudere kabeljauwen, komen al langer in het gebied voor', zegt Jan Reubens van de onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de Universiteit Gent. Jonge kabeljauw komt in het Belgisch deel van de Noordzee echter amper voor. 'De aantallen die wij hebben waargenomen zijn echter nog vrij laag en we zullen dit verder opvolgen.'

Windmolenparken hebben verschillende troeven, legt Reubens uit. 'Doordat er niet mag worden gevist, wordt het ecosysteem veel minder verstoord. Daarnaast vormen de molens kunstmatige riffen waarop allerlei organismen leven die een belangrijke bron van voedsel voor de kabeljauw zijn, zoals krabben, anemonen en vlokreeftjes. Vissen vinden er ook bescherming tegen stromingen en schuilplaatsen voor roofdieren.'

De kabeljauw staat onder sterke druk van de visserij en de aantallen zijn al jaren historisch laag. 'Het herstel van de soort is afhankelijk van verschillende factoren, zoals visserijdruk, predatie en verschuivingen in het ecosysteem', zegt Reubens. 'Dat de dieren voorkomen in de buurt van windmolens is interessant, maar het zal niet de bepalende factor in het herstel van de soort zijn.' (ddc)