Wolven zijn inventiever dan honden

19 september 2017 door CDR

Wolven begrijpen oorzaak-en-gevolgrelaties beter dan honden.

Dat blijkt uit een reeks experimenten met honden en wolven. In communicatie met de mens verschillen de twee hondachtigen echter opvallend weinig van elkaar.

In welke mate verschillen honden en wolven cognitief of mentaal van elkaar?  Om daar een antwoord op te vinden, onderzocht een internationaal team van biologen en psychologen veertien wilde honden en twaalf wilde wolven. Daarnaast onderzocht het twaalf gedomesticeerde honden, om de rol van opvoeding te kunnen duiden.

In een experiment wezen de onderzoekers naar voedsel en maakten ze oogcontact met de proefdieren, zodat er sprake was van directe communicatie. Ze monitorden hun reactie. Daarna testten ze wat de dieren deden wanneer iemand door zijn gedrag duidelijk maakte waar het eten zich bevond. Dit gebeurde onder meer door te reiken naar een container met voedsel. Op dat moment maakte de onderzoeker geen oogcontact met het dier. In een laatste experiment schudden ze met een container met voedsel en tegelijkertijd met een andere zonder voedsel. De voedselcontainer maakte meer lawaai.

Bij het eerste experiment, waarbij de onderzoekers direct communiceerden met de proefdieren, waren de reacties van alle dieren min of meer dezelfde. Wanneer de onderzoekers enkel via vage indicaties aangaven waar het eten zat, reageerden noch de honden, noch de wolven.

Het laatste experiment, waarbij de onderzoekers schudden met een voedselcontainer, leverde wel een verschil op. De wilde en gedomesticeerde honden leken de boodschap niet te snappen, terwijl de wolven wel door leken te hebben dat het geluid gelijkstond aan voedsel.

Merkwaardig genoeg zijn honden en wolven dus even goed in het herkennen van menselijke indicaties voor het vinden van voedsel. Het vermogen van de voorganger van de hond om mensen te begrijpen kan zijn domesticatie vereenvoudigd hebben, zo stelt het onderzoeksteam.

Toch blijkt er wel degelijk een aangeboren verschil te bestaan tussen wolven en honden. Die eerste zijn beter in het vinden van voedsel zonder dat mensen hen daarbij helpen. Dat is waarschijnlijk omdat honden het gewoon zijn om menselijke hulp te krijgen, terwijl wolven zelf naar eten moeten zoeken in de natuur. De wilde honden herkenden de voedselcontainer niet, net als hun gedomesticeerde soortgenoten. Menselijke zorg heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat honden minder inventief zijn geworden.