Eos wordt redactionele vzw die focust op wetenschap en onderzoek in Vlaanderen

Eos Wetenschap wordt een vzw die voortaan zal focussen op wetenschap en onderzoek in Vlaanderen. Om deze rol ten volle op te kunnen nemen sluit Eos een overeenkomst af met de Vlaamse overheid, die principieel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd op 26 april.

Al sinds 1983 vertaalt Eos – vernoemd naar de Griekse godin van de dageraad –  de verwezenlijkingen van wetenschap en technologie op een journalistieke manier naar een groot publiek. De titel, sinds halverwege de jaren 1990 uitgegeven door Uitgeverij Cascade, evolueerde de voorbije jaren naar een multimediaal platform met 3 titels in print (Eos Wetenschap, Eos Psyche&Brein en Eos Specials), 3 websites (www.eoswetenschap.eu, www.iedereenwetenschapper.be en www.eostrace.be) en 5 wekelijkse digitale nieuwsbrieven.

Vanaf 1 mei 2019 draagt Uitgeverij Cascade, dat in juli 2018 werd overgenomen door Medialaan – dPP , alle redactionele activiteiten van Eos Wetenschap over aan de vzw Eos Wetenschap. Om haar uitgeefplannen praktisch te realiseren doet de vzw een beroep op De Deeluitgeverij, een nieuwkomer in het Vlaamse medialandschap.

Eos Wetenschap wil de komende jaren zijn lezerspubliek – op papier en online – dezelfde kwaliteit en inhoud blijven bieden, maar kan via een meer intensieve samenwerking met de Vlaamse overheid een essentiële bijdrage leveren aan het verder verspreiden van wetenschap en technologie in Vlaanderen (www.eoswetenschap.eu/verspreidwetenschap).

De redactie speelt haar onafhankelijke positie als troef uit om versnippering in de wetenschapscommunicatie tegen te gaan. Voorts wil ze in de toekomst individuele wetenschappers nog meer aanzetten om via blogs of artikelen hun expertise met het grote publiek te delen. De in wetenschap geïnteresseerde burger blijft een belangrijke doelgroep, maar Eos Wetenschap wil ook jongeren en kansengroepen in contact brengen met de verwezenlijkingen van wetenschap en technologie en zo de instroom in STEM-richtingen mee positief beïnvloeden. Eos Wetenschap zal mee helpen om de Vlaamse Wetenschapsagenda verder uit te rollen en het evidence based denken in Vlaanderen te versterken. Met deze nieuwe start heeft Eos Wetenschap de ambitie om uit te groeien tot hét platform voor wetenschapscommunicatie en -journalistiek in Vlaanderen.