Natuurkundigen meten zwaartekracht op microscopische schaal

Onderzoekers van de Universiteit van Southampton hebben in samenwerking met collega’s van het Europese vasteland met succes een zwakke zwaartekracht gedetecteerd op een deeltje met een massa van slechts 0,43 milligram. Dat is een nieuw record.

De vorsers moesten daarvoor het deeltje bevriezen tot slechts enkele honderdsten van een graad boven het absolute nulpunt. Vervolgens gebruikten ze supergeleidende apparaten met magnetische velden en maten zo een aantrekkingskracht van slechts 30 attonewton (een attonewton is gelijk aan 10-18 newton).

De onderzoekers willen nu de schaal van de metingen nog meer verkleinen zodat ze de zwaartekracht op quantumniveau kunnen meten. Zo hopen ze om een beter begrip te krijgen van hoe zwaartekracht werkt voor de allerkleinste deeltjes. Dat is momenteel een van de grootste mysteries van de fysica. Al een eeuw lang proberen natuurkundigen tevergeefs de zwaartekracht beschreven in Albert Einsteins algemene relativiteitstheorie te verenigen met de wetten van de quantummechanica.

Volgens de onderzoekers kan dit experiment een stap zijn in de richting van die zogenaamde quantumzwaartekracht. Mogelijk maakt het de weg vrij voor experimenten met nog kleinere massa’s en voor het meten van een nog zwakkere zwaartekracht.