Alcohol kaapt de hersenen

Alcohol schakelt genen in de hersenen van fruitvliegen aan waardoor herinneringen aan de drank eerder als belonend bestempeld worden. Het effect zou er ook bij ons voor zorgen dat je enkel goede herinneringen aan alcohol overhoudt.

De wetenschappers van de Amerikaanse Brown University wilden begrijpen waarom de negatieve herinneringen aan alcohol, bijvoorbeeld katers, niet de overhand hebben op de positieve herinneringen. Ook bij verslaving speelt dit een belangrijke rol. Steeds wint de hunkering naar drank het dan van de negatieve effecten van alcohol. Uit deze studie komt een mogelijke verklaring naar voor.

De onderzoekers trainden fruitvliegjes om op zoek te gaan naar alcohol. Vervolgens schakelden ze verschillende genen uit. Zo konden ze precies zien welke genen noodzakelijk zijn om steeds weer op zoek te gaan naar de alcohol. Een van die genen bleek te coderen voor het Notch-eiwit. Het eiwit speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een embryo en de ontwikkeling van het brein. Het activeren van dit eiwit, bijvoorbeeld door alcohol, zorgt weer voor een heleboel andere reacties in het brein. Een daarvan is het aanmaken van een eiwit dat op de dopamine-2-like receptor zit. Dopamine speelt een belangrijke rol bij beloningen. Deze specifieke receptor is belangrijk voor het bepalen van of een herinnering al dan niet aangenaam is.

Alcohol vervangt het eiwit dat normaal gezien op de dopamine-2-like receptor zit door een ander eiwit. Hoewel het eiwit weliswaar lijkt op het ‘originele’ eiwit is het aannemelijk dat het veranderingen in het opslaan van herinneringen teweeg brengt.

De wetenschappers onderzoeken nu het DNA van mensen met een alcoholverslaving om te achterhalen of daar ook andere eiwitten op de dopaminereceptor zitten. Als dezelfde effecten bij mensen aanwezig zijn, zou één glas al genoeg zijn om ‘herinneringen te kapen’, menen de wetenschappers. Bij één glas zou het effect tot een uur na de consumptie aanhouden, en bij drie glazen al 24 uur. Dat het zo lang aanhoudt speelt mogelijk een rol bij verslaving.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Neuron.