Hoe herken je een jongere die wurgspelletjes speelt?

Jongeren op zoek naar sensatie en afleiding spelen soms levensgevaarlijke wurgspelletjes. Wat zijn de gevolgen en hoe herken je jongeren die dat doen?

Bij de choking game – ook wel jeu de foulard of stikspel genoemd – wordt de zuurstofvoorziening onderbroken. Meestal beginnen jongeren er samen mee, op de speelplaats of in de toiletten op school. Gewoonlijk zijn er geen vaste rollen: wurgers worden zelf ook gewurgd. Meestal buigt het ‘slachtoffer’ eerst een paar keer snel door de knieën, terwijl hij of zij diep in- en uitademt. Zo lok je hyperventilatie uit. Daarna knijpt een ‘medespeler’ de halsslagader dicht. Daarop volgen hallucinaties en bewustzijnsverlies. Dan is het zaak snel in te grijpen en het ‘slachtoffer’ ruw te wekken. Sommige jongeren gaan het na een tijdje ook bij zichzelf doen met behulp van een touw of riem.

Het percentage tieners dat choking games speelt tussen zeven en elf procent

Ook in Nederland en Vlaanderen is de choking game populair. In 2017 en 2018 kwamen zelfs drie tieners om het leven als gevolg van wurgspelletjes. De meeste spelers zijn middelbare scholieren, maar er zijn meldingen dat het ook in lagere scholen en zelfs kleuterscholen wordt gespeeld. Volgens internationale studies varieert het percentage tieners dat choking games speelt tussen zeven en elf procent – de meesten zijn jongens.

Wat zijn de gevolgen?

Medisch gezien zijn er vier fases: een gevoel van warmte in het hoofd, gonzen, fluiten en verblinding; dan het volledig en vaak verkrampt buiten bewustzijn raken; vervolgens een schijnbare dood waarbij de ademhaling stopt; en ten slotte soms een echte dood. Het risico op overlijden stijgt als jongeren alleen thuis spelen, en niemand hen wakker kan maken.

Blijft de bewusteloosheid beperkt tot enkele minuten, dan houden jongeren er niets aan over. Maar duurt ze langer dan drie à vijf minuten, dan kan het zuurstoftekort leiden tot blijvende hersenschade, ernstige hartproblemen, verlamming, blindheid en soms de dood. Vaak treden ook mentale traagheid, een tragere informatieverwerking en aandachts-, geheugen- en concentratieproblemen op. 

Zo herken je een jongere die de choking game speelt:

Dit zijn de signalen die erop kunnen wijzen dat een jongere wurgspelletjes speelt:

  • Rode sporen rondom de nek
  • Rode wangen met kleine vlekjes, rode ogen
  • Geregeld heftige hoofdpijn
  • Voorbijgaande problemen met zien
  • Gonzende en fluitende oren
  • Uitputting
  • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid
  • Een sjaal, touw of riem die de jongere voortdurend in zijn of haar nabijheid heeft
  • Plotse agressie, verbaal of fysiek
  • De jongere vraagt naar het effect, de sensaties en de risico’s van wurging

 

In Eos Psyche&Brein lees je het verhaal van Lucas (12). Hij gaf zich meerdere keren per dag over aan wurgspelletjes. Waarom deed hij dit? En hoe is hij ermee gestopt?