Leerkrachten met sterk multicultureel bewustzijn creëren betere leeromgeving

05 december 2017 door MV

Hoewel scholen steeds meer culturen samenbrengen, is het leerkrachtenkorps overwegend wit. Het is daarom van groot belang voor de schoolprestaties van de leerlingen dat leerkrachten een leeromgeving scheppen waarin alle leerlingen zich betrokken voelen.

De wetenschappers bekeken bij 1500 toekomstige leerkrachten de link tussen het multicultureel bewustzijn en de manier van lesgeven. Met ‘multicultureel bewustzijn’ bedoelen de onderzoekers: ‘zich bewustzijn van, comfortabel zijn met en gevoelig zijn ten opzicht van de culturele diversiteit in de klas’. Dat testten ze aan de hand van een vragenlijst. Achteraf observeerden volleerde leerkrachten hun prestaties voor de klas. ‘Toekomstige leerkrachten met een sterk multicultureel bewustzijn scheppen een sterkere, meer verzorgende leeromgeving dan hun studiegenoten’, besluit Hua-Yu Sebastian Cherng, professor internationale educatie aan de NYU Steinhardt.

Slechte score voor Aziaten

De culturele achtergrond van de student in kwestie speelt een complexere rol dan je zou verwachten. De wetenschappers rapporteren een groter multicultureel bewustzijn voor zwarte en Latijns-Amerikaanse studenten, maar toekomstige leerkrachten met een Aziatische achtergrond scoorden juist slechter. ‘Het is onduidelijk waarom dat zo is. Misschien denken Aziatisch-Amerikaanse studenten dat multiculturele educatie hun identiteit niet omarmd, net zoals het rassendebat hen vaak niet vermeldt’, zegt Cherng.

Toekomstige leerkrachten die al gewerkt hadden met gekleurde jongeren, scoorden ook beter. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat het lesonderwerp en de graad waarin de studenten later zouden onderwijzen, een rol spelen. Zo scoorden onderwijzers voor de lagere jaren beter en leerkrachten wetenschappen, wiskunde en humane wetenschappen slechter.