‘Men vertelt nog altijd aan patiënten dat de bestaande medicatie alzheimer kan uitstellen. En dat is niet waar!’

Ziekenfondsen willen alzheimermedicatie niet langer terugbetalen. Moeten we dan helemaal stoppen met medicijnen voor alzheimerpatiënten?

Het Verzekeringscomité van het RIZIV, waarin vertegenwoordigers zitten van artsen en ziekenfondsen, stelt voor om vanaf 1 juli 2020 de terugbetaling van de bestaande medicatie tegen alzheimer te weigeren aan nieuwe patiënten, omdat de middelen niet of onvoldoende werken. De ingreep zou jaarlijks 2 miljoen euro zou besparen. In 2018 stopte de Franse overheid al met de terugbetaling, omdat ook de Haute Autorité de Santé had vastgesteld dat de beschikbare geneesmiddelen weinig zin hebben.

Alzheimeronderzoeker Christine Van Broeckhoven vindt vooral dat artsen de juiste informatie moeten geven aan patiënten. En dat is dat de medicatie de ziekte van Alzheimer niet kan afremmen, dat ze niet werkt op het geheugen, en dat ze neveneffecten heeft. ‘Het kan niet dat men mensen niet de juiste informatie geeft’, zegt ze. 

'Je moet eerlijk zijn tegen de mensen en het is niet eerlijk om te zeggen dat die medicatie hen kan helpen' Alzheimeronderzoeker Christine Van Broeckhoven

Tegenstanders van het voorstel opperen dat patiënten met medicatie wel langer thuis kunnen blijven wonen. ‘Het kan dat de medicijnen een indirect positief effect hebben op het welzijn van patiënten en dat sommigen daarmee een of twee jaar langer kunnen thuis blijven’, reageert Van Broeckhoven. ‘Maar het punt is dat artsen de pillen blijven doorgeven. Zelfs als de patiënten blijven achteruitgaan, ook lichamelijk. Je moet eerlijk zijn tegen de mensen en het is niet eerlijk om te zeggen dat die medicatie hen kan helpen. Ik denk dat de medicijnen moeten stoppen vanaf het moment dat patiënten in een rusthuis komen of wanneer ze na een of twee jaar medicatie blijven achteruitgaan.’

Dat het terugschroeven van de terugbetaling alleen zou gelden voor nieuwe patiënten en dat wie de middelen vandaag al krijgt, wel op terugbetaling zou mogen blijven rekenen, vindt Van Broeckhoven helemaal zinloos. ‘De terugbetaling afbouwen gaat ten koste van de patiënten en van de ziekenkas. Beter zou zijn dat ook nieuwe patiënten de medicatie een of twee jaar krijgen tot ze er geen voordeel meer van hebben en dat ze er dan mee moeten stoppen.’