Therapie helpt kinderen die stemmen horen

De kinderen leren waar de stemmen vandaan komen en hoe ze de invloed ervan kunnen verminderen.

Kim van Slobbe-Maijer ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek aan het Universitair Medisch Centrum Groningen een nieuwe therapie voor kinderen met auditieve hallucinaties. Een auditieve hallucinatie is een geluid dat je waarneemt zonder dat het in de buitenwereld aanwezig is. De therapie, genaamd Sterker dan je Stemmen, zorgt dat kinderen beter begrijpen waarom ze stemmen horen en leert ze de invloed van die stemmen op hun dagelijkse bezigheden te verminderen. 

Aan het onderzoek deden zeven kinderen tussen de tien en zestien jaar mee samen met hun therapeuten. De behandeling Sterker dan je Stemmen bestaat uit psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Psycho-educatie geeft de kinderen informatie over het stemmen horen, bijvoorbeeld over wat de oorzaken zijn of de symptomen. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het aanleren van andere denkpatronen die je beter leren omgaan met bijvoorbeeld het horen van stemmen. 

Alle kinderen hadden na het volgen van therapie minder last van de stemmen die ze hoorden. Ook de therapeuten waren positief over de behandeling. Soms hoorden de kinderen zelfs minder stemmen of verdwenen de stemmen helemaal. Al was dat niet het doel van de behandeling. 

Uit een ander deel van het promotieonderzoek met ruim 84000 deelnemers, bleek nog dat ongeveer 12 procent van alle kinderen en tieners wel eens te maken heeft met auditieve hallucinaties. Bij volwassenen komt het bij ongeveer vijf procent voor. Daarnaast blijkt dat een deel van de kinderen en jongeren niet alleen stemmen horen maar ook kampen met andere psychiatrische aandoeningen. De wetenschapper raadt daarom aan om kinderen die stemmen horen uitgebreider te screenen op psychiatrische symptomen. 

Voordat de therapie echt gebruikt kan worden is het nodig dat er meer onderzoek wordt gedaan. 

Kim van Slobbe-Maijer is op 30 september gepromoveerd aan Rijksuniversiteit Groningen.