Vindt u deze man betrouwbaar?

03 december 2012 door Eos-redactie

Antwoordt u ja op deze vraag, dan bent u wellicht ouder dan 55 en loopt u een groter risico ten prooi te vallen aan frauduleuze praktijken dan jongere mensen.

Antwoordt u ja op deze vraag, dan bent u wellicht ouder dan 55 en loopt u een groter risico ten prooi te vallen aan frauduleuze praktijken dan jongere mensen.

Amerikaanse onderzoekers wilden uitzoeken hoe het komt dat oudere mensen vaker in de luren worden gelegd door onbetrouwbare figuren dan jongere. Ze legden 119 oudere volwassenen van gemiddeld 68 jaar oud en 24 jongere volwassenen van gemiddeld 23 jaar oud een reeks van 30 foto’s van gezichten voor. Die waren zodanig geselecteerd dat een deel van de gezichten er betrouwbaar uit zag, een deel neutraal en een deel onbetrouwbaar.

Beide groepen reageerden op dezelfde manier op de betrouwbare en de neutrale gezichten, maar bij de onbetrouwbare gezichten reageerden alleen de jongeren afwijzend. Blijkbaar ging er bij de ouderen geen belletje rinkelen dat de gezichten er met hun ongemeende glimlach en hun gebrek aan oogcontact onbetrouwbaar uitzagen en dat die personen wellicht niet veel goeds in hun mars hadden.

Om te achterhalen waarom de ouderen niet gealarmeerd werden door de onbetrouwbare gezichten, lieten de onderzoekers in een tweede studie 23 ouderen van gemiddeld 66 jaar oud en 21 jongeren van gemiddeld 33 jaar oud dezelfde foto’s bekijken, maar maakten ze daarbij functionele MRI-scans van hun hersenen. Uit die scans bleek dat de insula anterior – een hersengebied dat onder andere een rol speelt bij het bepalen of iemand betrouwbaar is of niet – bij de ouderen veel minder actief was bij het beoordelen van de gezichten dan die van de jongeren. Doordat dit hersengebied niet meer afdoende werkt, verliezen ouderen het buikgevoel waarmee ze aanvoelen dat iemand er onbetrouwbaar uitziet.

Volgens de onderzoekers bewijst hun studie niet dat jongeren beter kunnen inschatten of een investering aan te raden is of niet, maar wel dat de persoon die hen vraagt een investering te overwegen betrouwbaar is of niet. (ev)