Stijn Dierckx

Stijn Dierckx is praktijkassistent wiskunde aan de faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Meest behandelde onderwerpen:

Oneindig vele priemgetallen blijken hypercijfergevoelig

Oneindig vele priemgetallen blijken hypercijfergevoelig

Hoe eenzaam kan een priemgetal zijn? Niet enkel kunnen ze omgeven worden door priemwoestijnen, ze kunnen ook aan cijfergevoeligheid lijden waardoor andere priemgetallen zo goed als onbereikbaar worden. In 2020 ontdekte Michael Filaseta van de universiteit van South Carolina een nog meer extreme contactstoornis bij sommige priemgetallen: zij bleken hypercijfergevoelig. Dit jaar bewees hij bovendien dat dit helemaal geen zeldzaam fenomeen is. Maar omdat ze zich enkel bij heel grote priemgetallen manifesteert, bleef deze eigenschap tot nu toe onder de radar.