De onverwachte voordelen van cholesterolremmers

20 januari 2012 door Eos-redactie

Bepaalde borstkankercellen worden vernietigd door cholesterolremmers.

Bepaalde borstkankercellen worden vernietigd door cholesterolremmers.

Meer dan de helft van alle menselijke kankers is te wijten aan mutaties in het p53 gen. Een goed werkend p53 gen remt de ongecontroleerde groei van cellen. Helaas verstoort een mutatie in het p53 gen niet alleen de positieve werking ervan, ze zet er het gen ook toe aan net het omgekeerde te doen en dus ongecontroleerde groei te bevorderen. Vandaar dat muizen die geen p53 gen hebben wel kanker krijgen en sterven, maar muizen met een mutatie in het p53 gen een veel agressievere vorm van de ziekte krijgen.

Amerikaanse onderzoekers wilden nagaan wat deze gemuteerde p53 genen nu precies doen en bestudeerden borstkankercellen in het lab. Ze ontdekten dat cellen die het gemuteerde gen dragen, op een ongeorganiseerde en invasieve manier groeien. Verlaagden ze de hoeveelheid gemuteerde genen, dan gingen de cellen weer normaal groeien. De onderzoekers ontdekten verder dat de structurele veranderingen die daarbij optraden, vergelijkbaar waren met het effect van cholesterolverlagende statines. Wanneer ze de borstkankercellen bestookten met deze cholesterolremmers, stopten bepaalde cellen met hun ongeorganiseerde invasieve groei en werden sommigen zelfs vernietigd.

Volgens de onderzoekers moet een klinische test uitwijzen of de resultaten ook overeind blijven bij kankerpatiënten. Is dat zo, dan moet het mogelijk zijn een test te ontwikkelen waarmee ze patiënten kunnen identificeren waarvan de borsttumoren positief reageren op cholesterolremmers. (ev)