Anorexia is ook een lichamelijke aandoening

Grote studie onder anorexiapatiënten vindt nieuwe genen betrokken bij zowel mentale als metabole processen.

Anorexia Nervosa is niet enkel een psychische stoornis, maar ook een lichamelijke aandoening. Zo concludeert een internationaal team wetenschappers naar aanleiding van een grootschalig genetisch onderzoek.

De onderzoekers, onder anderen verbonden aan de University of North Carolina Health Care, onderzochten het DNA van bijna 17.000 anorexiapatiënten en 56.000 gezonde vrijwilligers.

Ze ontdekten acht nieuwe genetische varianten die aan de basis liggen van anorexia. Toen de wetenschappers de genen beter onder de loep namen zagen ze dat sommige genen belangrijk zijn voor bepaalde metabole processen. De genen spelen bijvoorbeeld een rol bij lichaamsvetten en de afmetingen en verhoudingen van het lichaam. Volgens de onderzoekers zeggen die afwijkende genen iets over het tot stand komen van de ziekte.

Uit de resultaten bleek nog dat veel genen die aan de basis van anorexia liggen ook een belangrijke rol spelen bij andere psychische stoornissen zoals depressie, obsessieve compulsieve stoornis, angststoornis en schizofrenie. Verder bleek dat de genetische varianten betrokken bij anorexia lichamelijke activiteit beïnvloeden. Dat verklaart volgens de onderzoekers waarom veel patiënten vaak sporten of bewegen.

Tot nog toe focuste onderzoek naar anorexia zich vooral op de psychische aspecten van de stoornis. Deze resultaten bieden mogelijk nieuwe perspectieven om anorexia te behandelen en de risicofactoren van de ziekte in kaart te brengen.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Nature Genetics.