De Levensschool is geen alleenstaand geval, en de minister weet dat

Het wordt tijd dat de overheid in de opleidingen die ze subsidieert het pseudowetenschappelijke kaf van het koren scheidt. Want de Levensschool is geen alleenstaand geval.

Aan de Levensschool wordt de Nieuwe Germaanse Geneeskunde van de Duitse arts Ryke Geerd Hamer onderwezen, die chemotherapie afraadt. Deels op kosten van de overheid bovendien, want cursisten kunnen er via opleidingscheques en de kmo-portefeuille een deel van hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen.

Minister Muyters liet in een reactie weten op basis van één geval niet het hele terugbetalingssysteem voor opleidingen ter discussie te willen stellen. Het gaat hier echter niet om één geval, en de minister weet dat, of zou het moeten weten.

Ook aan verschillende andere instituten subsidieert de overheid met opleidingscheques en/of de kmo-portefeuille cursussen kwakzalverij. Zo kunnen aan de Europese Academie, de Schoonheidsschool en de Ondernemersschool opleidingen tot voedingsconsulent, gezondheidsconsulent of natuurvoedingsconsulent worden gevolgd, waarvan de inhoud even met de ogen doet knipperen.

Bio-energie en bio-fotonen, een opdeling van de mens in aarde-, water-, vuur- en luchttypes, yin en yang, Chinese geneeskunde, het bloedgroependieet. Noem iets pseudowetenschappelijks en het staat wel ergens in een cursus.

Een aantal opleidingen bezingt bovendien de heilzame effecten van monodiëten, waarbij je dagenlang maar één groente of vrucht eet, en van sap- en vastenkuren, waarbij je dagen- tot soms wekenlang enkel fruit- en groentesap of water en kruidenthee drinkt. Minder schadelijk dan het afzweren van chemotherapie bij kanker, maar niet ongevaarlijk.

Bovendien wekken sommige cursussen de indruk dat de consulenten ook mensen met medische klachten, zoals diabetes en hartproblemen, mogen adviseren, wat wettelijk verboden is.

Komen verder in sommige door de overheid gesubsidieerde opleidingen aan bod: bachbloesemtherapie, kruiden- en volksgeneeskunde, aromatherapie en andere alternatieve geneeswijzen. Aan de Ignoramus Academie in Hasselt kun je met de kmo-portefeuille onder meer een opleiding 'Handoplegging van de Essenen - De kracht van helende handen' en cranio-sacraaltherapie volgen.

Al die instituten vermelden hun erkenning door de overheid duidelijk op hun website. Zo krijgen dubieuze opleidingen extra geloofwaardigheid. Potentieel geïnteresseerde cursisten weten niet dat de overheid niet zozeer toeziet op wat er wordt onderwezen, maar vooral op de manier waarop dat gebeurt.

Toen in Eos-magazine een artikel verscheen over de bedenkelijke inhoud van de opleidingen tot gezondheids-, voedings- en andere consulenten, klonk het op het kabinet Muyters dat het "moeilijk is om te bepalen wat pseudowetenschap is" en dat er grenzen zijn aan de regels die je als overheid kunt opleggen, zoals minister Muyters ook dit keer argumenteert dat een oordeel over de inhoud van een opleiding "subjectief" is, en een taak voor "mensen met kennis van zaken".

Subjectief is zo'n oordeel allerminst: het volstaat een onderscheid te maken tussen wat zijn effectiviteit heeft bewezen en wat niet. Daar dient wetenschap voor. Als wetenschappelijk geschoolde mensen met kennis van zaken de inhoud van de opleidingen zelfs maar vluchtig zouden screenen, zouden ze hun oordeel snel klaar hebben.

Uiteraard zijn er grenzen aan de regels die een overheid kan opleggen. Iedereen is vrij onzin naar keuze te geloven. Maar dat behoeft geen financieel duwtje in de rug.