Grillig reactiepatroon wijst op naderende dood

10 augustus 2017 door SST

Niet een trage, maar wel een onvoorspelbare reactietijd lijkt direct verband te houden met fysieke en mentale aftakeling.

Het is al langer geweten dat een stijgende variatie in de individuele reactietijd bij cognitieve oefeningen gerelateerd is aan een achteruitgang van de verstandelijke vermogens, aan dementie en aan hersenziekten zoals parkinson. Maar een directe verband met overlijden was nooit gevonden. Australische medici denken dat nu toch te hebben gevonden.

De onderzoekers volgden een kleine negenhonderd mensen – bij het begin van de studie allemaal tussen de 70 en 90 jaar oud – gedurende een periode van acht jaar. Elke twee jaar testten werden de ouderen op hun reactietijd getest, waarbij dus niet alleen werd gekeken naar de gemiddelde waarden, maar (vooral ook) naar de variaties en het onvoorspelbare, grillige karakter. De deelnemers werden ook gecontroleerd op het voorkomen van cognitieve achteruitgang zoals dementie.

Het onderzoek leverde een opmerkelijk resultaat op: niet het gemiddelde van de reactietijd bleek een goede ‘voorspeller’ te zijn voor de levensjaren die een deelnemer aan de studie nog restte, maar wel de variatie erop. Bovendien vonden de vorsers dat dit verband onafhankelijk bestond van andere oorzaken van versnelde aftakeling zoals dementie en hart- en vaatziekten.