Verbrand je meer vet als je sport voor je ontbijt?

Wil je meer vet verbranden, dan sport je best voor het ontbijt. Dat is althans de conclusie van nieuw onderzoek.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dat sporten goed is voor onze gezondheid, weten we allemaal. Maar in welke mate het tijdstip van sporten en vooral het al dan niet nuchter sporten een effect heeft, is vooral bij mensen met overgewicht minder gekend. Een groep internationale onderzoekers heeft dit verder uitgespit en is nagegaan of het gezondheidseffect van matig sporten voor het ontbijt groter is dan dat van sporten na het ontbijt.

De wetenschappers hebben hiervoor 2 studies opgezet. In een eerste studie gingen ze bij 12 volwassen mannen met overgewicht of obesitas het effect na bij een eenmalige inspanning. Bij een eerste bezoek moesten de mannen sporten voor een standaardontbijt. Bij een tweede bezoek moesten ze dezelfde inspanning leveren, maar dan na het standaardontbijt. 

In de tweede studie gingen de onderzoekers het effect van sporten voor het ontbijt na op middellange termijn. Dertig mannen met overgewicht of obesitas volgden hiervoor een trainingsprogramma van 6 weken, waarbij ze driemaal per week onder begeleiding fietsten aan een matige intensiteit. Twaalf mannen kregen een ontbijt twee uur voor het sporten, 9 mannen moesten eerst sporten en kregen pas twee uur later een ontbijt. Negen mannen behoorden tot de controlegroep die niet sportten. Het ‘ontbijt’ bestond uit een koolhydraatrijk drankje met vanille. Bij alle testen moesten de mannen minstens 10 uur nuchter te zijn.

Uit de resultaten blijkt dat de vetbranding verdubbelde bij de mannen die sportten voor het ontbijt, en dit zowel op korte als middellange termijn. Ook de insulinegevoeligheid verbeterde bij sporten voor het ontbijt. De onderzoekers concluderen dat sporten voor het ontbijt meer gezondheidsvoordelen oplevert dan sporten na het ontbijt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Op zich is het niet onlogisch dat je meer vetten verbrandt wanneer je nuchter sport. Op dat moment zijn er namelijk weinig koolhydraten in voorraad en zal je lichaam noodgedwongen overschakelen op vetverbranding. Of dit effectief beter is voor de gezondheid, is minder duidelijk. Uit het onderzoek bleek alvast dat sporten voor het ontbijt geen bijkomend effect had op het lichaamsgewicht. Of de lichaamssamenstelling positief evolueerde (minder vetmassa), werd niet onderzocht. Het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling zijn nochtans belangrijke parameters om gezondheidsvoordelen te beoordelen. 

Een pluspunt is dat de insulinegevoeligheid verbeterde bij sporten voor het ontbijt. Bewegen in het algemeen en vermageren hebben een positief effect op de insulinegevoeligheid. Een verlaagde insulinegevoeligheid vergroot immers de kans op diabetes type 2. Maar of het verschil voldoende groot is om sporten voor het ontbijt te promoten, is niet duidelijk. 

Evenmin weten we of de resultaten ook gelden voor vrouwen, ouderen of bij sporten aan een lichte of zware intensiteit.

Conclusie

Deze interventiestudie toont aan dat matig sporten voor het ontbijt bij mannen met overgewicht of obesitas een positief effect heeft op de vetverbranding en de insulinegevoeligheid. Wat de gezondheidsvoordelen hiervan zijn, is minder duidelijk. Het belangrijkste blijft voldoende bewegen.