Natuur & Milieu

Hevigere regen, minder vruchtbare bodem

Wetenschappers berekenden dat we in 2070 tot 66 procent meer vruchtbare bodem verliezen door watererosie. Die stijging valt grotendeels te wijten aan de klimaatverandering.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Jaarlijks spoelt de regen miljarden tonnen aan vruchtbare bodem weg. Op de lange termijn is dat een groot probleem, want een geërodeerde bodem vormt een slechte basis voor de landbouw en het ecosysteem. In 2017 berekenden onderzoekers dat we jaarlijks zo’n 36 miljard ton bodem verloren. De wetenschappers die de berekening toen maakten, verenigden hun krachten opnieuw om het bodemverlies in 2070 in te schatten voor 202 landen.

Om te beginnen is er slecht nieuws. Doordat het onderzoeksteam beschikte over meer data, konden ze een nauwkeurigere schatting maken van de huidige hoeveelheid bodem die verloren gaat. Die stijgt van 36 naar 43 miljard ton. Vertrekkend van dat getal, berekenden ze het toekomstige bodemverlies onder verschillende omstandigheden. 

'Duurzame landbouw en een goed beleid zijn nodig om de stijging in bodemerosie tegen te gaan' Pasquale Borrelli, milieuwetenschapper aan de Universiteit van Basel

Volgens de resultaten speelt de klimaatverandering de grootste rol in de toekomstige stijging in bodemerosie. In de verschillende scenario’s die de onderzoekers uittesten, varieerde de stijging tussen 30 en 66 procent. Die bovengrens geeft weer wat er gebeurt als we niets doen om de klimaatverandering tegen te houden én als onze landbouwtechnieken niet veranderen. Het vertaalt zich in een stijging tot 71 miljard ton verloren bodem per jaar. 

Duurzame landbouw

Vooral landbouwgebieden die hevige regens kennen, krijgen last van meer bodemerosie. Door de klimaatverandering zal het over het algemeen heviger regenen, maar de gevolgen zijn vooral voelbaar in het zuidelijke halfrond. Ook landbouw op hellingen in bergachtige gebieden krijgt het zwaar te verduren. De onderzoekers pleiten ervoor om de landbouw, zeker in kwetsbare gebieden, te verduurzamen. 

Duurzame landbouw en een goed beleid zijn nodig om de stijging in bodemerosie tegen te gaan. We hopen dat onze voorspellingen helpen om de schaal van het probleem in kaart te brengen en dat beleidsmakers ze gebruiken om effectieve maatregelen te nemen om de impact te beperken’, zegt onderzoeksleider Pasquale Borrelli, milieuwetenschapper aan de Universiteit van Basel. Volgens de modellen kan duurzame landbouw inderdaad helpen om de erosie te beperken. Vandaag geldt tussen elf en veertien procent van de landbouw als duurzaam. Stijgt dat percentage in 2070 tot zestig procent, dan verlaagt de hoeveelheid verloren bodem met vijf procent.