Kraaien zien hoeveel iets weegt

Door voorwerpen te zien bewegen in de wind raden kraaien het gewicht ervan.

Bob Dylan wist het al: ‘The answer is blowin’ in the wind.’ De vraag die Britse onderzoekers Nieuw-Caledonische kraaien stelden, was iets minder filosofisch dan de kwesties die de Amerikaanse bard aansneed. De vogels moesten bepalen welk van twee in de wind wapperende voorwerpen het lichtste of het zwaarste was. Voor mensen is dat makkelijk, maar kunnen dieren het ook?

Eerst schotelden de biologen de kraaien een licht en een zwaar voorwerp voor. Ze konden die aanraken en optillen. Eén groep vogels kreeg een beloning wanneer ze het lichtste object in een bakje gooiden, een andere groep leerde hetzelfde te doen met het zwaarste stuk. Vervolgens hingen de onderzoekers twee niet eerder getoonde voorwerpen aan een touwtje en lieten ze er een ventilator op blazen. In bijna driekwart van de gevallen raakten de beide groepen vogels het juiste object het eerst aan. Bij een controle-experiment waarbij de voorwerpen gewoon stil aan hun touwtje hingen deden de dieren het niet beter dan je op basis van toeval zou verwachten.

Dat Nieuw-Caledonische kraaien niet van gisteren zijn, was al langer bekend. Zowel in het wild als in het lab maken ze handig gebruik van zelfgemaakte werktuigen.

Onderzoek naar de mate waarin dieren een notie van gewicht hebben, is schaars. Van kraaiachtigen is bekend dat ze een voorkeur hebben voor zwaardere noten. De kans is kleiner dat die bij opening leeg blijken te zijn. Het nieuwe onderzoek toont aan dat de dieren net als wij louter door observatie de eigenschappen van objecten kunnen achterhalen.