Nieuwe zijderoute bedreigt inheemse fauna en flora

Tezamen met mensen en vooral goederen zullen ook diersoorten uit China ‘meeliften’ op de zijderoutes, vrezen de wetenschappers.

Vijf jaar geleden kondigde de Chinese overheid het ambitieuze Gordel- en Weginitiatief (Belt and Road Initiative) aan. In het infrastructuurproject van gigantische proporties worden wegen, spoorlijnen en havens aangelegd tussen China en de rest van Azië (en Oost-Europa). Het project werd al gauw de ‘nieuwe zijderoute’ genoemd, maar in plaats van de oude route werkt China nu aan niet minder dan zes landcorridors, waarbij in totaal 120 landen worden aangedaan. De corridors moeten de handel met India, Rusland, West-Azië en Europa veiligstellen.

Maar Chinese wetenschappers luiden nu de alarmbel voor de bedreiging die het immense project vormt voor de inheemse dier- en plantensoorten langsheen de moderne ‘zijderoutes’. Tezamen met mensen en vooral goederen zullen ook diersoorten uit China ‘meeliften’ op de zijderoutes, vrezen de wetenschappers.

Uit analyses blijkt dat 15 procent van de gebieden die door de routes worden aangedaan, bedreigt worden door deze invasieve soorten – ook al omdat het om gebieden gaat waar nieuwe diersoorten gemakkelijk voet aan de grond krijgen. De vorsers keken naar bijna duizend gewervelde diersoorten, waaronder amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.

Ze pleiten ervoor dat de uitrol van het Gordel- en Weginitiatief gepaard gaat met strikte monitoring van meeliftende diersoorten, van preventie en van een snelle respons als er sprake is van een invasie door een soort.