‘Onschadelijke’ pesticiden tasten afweer van bijen aan

16 januari 2017 door SST

Na de neonicotinoïden komen nu ook andere chemische bestrijdingsmiddelen in een slecht daglicht te staan.

Fruit- en wijnboeren in de VS (meer bepaald in Californië) vermoeden al langer dat de beruchte neonicotinoïden niet de enige boosdoeners zijn voor honingbijen. Andere chemisch middelen – zogenaamde adjuvanten – die tijdens de bloei van fruitbomen en wijnranken worden gespoten om het effect van de gebruikelijke pesticiden te versterken, zouden de natuurlijke bestuivers ook schade toebrengen.

Nochtans doen die adjuvanten dat niet rechtstreeks – dat kan ook niet, want het zijn zogenaamde bio-inerte stoffen en dus zijn ze niet toxisch. Maar een Amerikaanse biologe heeft nu ontdek dat de stoffen tóch schadelijk zijn, en wel via een omweg. Ze zouden de larven van honingbijen immers vatbaarder maken voor virussen, in het bijzonder voor het dodelijke black queen cell-virus dat hele kolonies om zeep kan helpen.

De biologe onderzocht het effect van één bepaalde adjuvant – merknaam Sylgard 309 – op bijenlarven door ze bloot te stellen aan het virus. Ze vond dat de larven die in contact waren gekomen met de zogenaamd onschadelijke chemische stof veel minder kans maakten om een infectie met het virus te overleven. Bovendien leek de stof de expressie van een belangrijk gen te dwarsbomen dat mee verantwoordelijk is voor de immuunrespons van honingbijen.