Steeds meer extreem weer

De klimaatverandering zadelt ons met meer extreem weer op. Overstromingen én watertekorten baren wetenschappers zorgen.  

Winters worden natter, zomers droger en warmer. Het risico op overstromingen stijgt, net als het aantal hittegolven. Met die voorspellingen schetsen klimaatwetenschappers een dof beeld van onze weersomstandigheden in een warmere wereld. 

Voor hun prognose stoelen de onderzoekers zich op simulaties uitgevoerd in meerdere regionale klimaatmodellen. Onderlinge overeenkomsten tussen de modellen wijzen op trends. ‘De onzekerheden zijn soms vrij groot, maar we proberen de marges toch zo goed mogelijk te berekenen’, zegt Geert Jan van Oldenborgh, klimaatwetenschapper aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

‘Die onzekerheid maakt het voor beleidsmakers lastig om maatregelen te nemen’, zegt hydroloog Patrick Willems (KU Leuven). ‘De focus moet liggen op ingrepen waar we geen spijt van krijgen.’ Met fiksere regenbuien in het verschiet lijkt de aangekondigde betonstop een stap in de goede richting. Op onverharde gronden kan het regenwater in de bodem dringen, zodat de riolen van overlast bespaard blijven. 

Ook droogte en hittestress leiden tot heel wat hoofdbrekens. ‘Op sommige plaatsen in West-Vlaanderen is de grondwatertafel al meer dan honderd meter gedaald’, zegt Willems. En in steden ontstaat een hitte-eilandeffect, met temperaturen die tot 8 graden hoger kunnen liggen dan op het platteland. 

Willems en andere klimaatwetenschappers pleiten voor verplichte bijbouw van regenputten, en voor meer groenzones met waterpartijen. ‘Al blijft er maar één manier om het probleem écht aan te pakken’, zegt klimaatexpert Dirk Lauwaet (VITO), ‘en dat is onze uitstoot zo snel mogelijk terugdringen.’