De fysica achter plakband

Hoe hard je moet trekken alvorens een stukje tape loslaat, hangt af van verschillende factoren.

De adhesieve kracht die een stukje plakband aan een plat oppervlak doet kleven, is natuurlijk sterk afhankelijk van de tape zelf, en van het materiaal waaruit het oppervlak bestaat. En van de omgeving: zo kleeft plakband doorgaans minder goed bij vochtige omstandigheden.

Maar als je plakband wilt lostrekken, hangt het er ook vanaf hoe hard je eraan trekt, en onder welke hoek je dit doet. Dat hebben Franse fysici aangetoond met behulp van een proefopstelling die ze filmden met hogesnelheidscamera’s.

In een eerdere studie hadden de onderzoekers al ontdekt dat het loskomen van een stukje tape rechtstreeks samenhangt met de energie die vrijkomt ter hoogte van de ‘grens’ tussen de vastgeplakte en losgekomen plakband. In hun vervolgonderzoek zagen ze dat hoe langer plakband ergens op hangt, hoe gemakkelijker ze loskomt – lees: bij een ruk met eenzelfde kracht komt er meer tape los.

Eenzelfde effect zagen ze wanneer ze de hoek waaronder er aan de losgekomen tape wordt getrokken, lieten toenemen. Hoe groter die hoek, hoe gemakkelijker de plakband loskomt.

De wetenschappers konden in een simulatiemodel de krachtgolven regenereren die loodrecht op het tape-oppervlak inwerken en die ervoor zorgen dat de plakband loslaat. Deze golven bleken zich aan snelheid voort te planten van liefst 900 meter per seconde (meer dan 3000 km/u!). De golven zouden vergelijkbaar zijn met de drukgolven die barsten doen ontstaan in vaste , breekbare materialen zoals glas en steen.