‘Kruip vier uur na het blokken op de fiets’

16 juni 2016 door SST

Nieuwe studie achterhaalt wanneer blokkende studenten het best de benen kunnen strekken.

Over de manier waarop onze hersenen informatie opslaan en reproduceren, is nog maar bitter weinig bekend. Wat we wel weten is dat neurotransmitters zoals dopamine en norepinephrine er iets mee te maken hebben. En laat de productie van die stoffen net ook gelieerd zijn aan sport en fysieke inspanning.

Dat sport een stimulerende invloed uitoefent op onze mentale vermogens, waaronder ook ons geheugen, is natuurlijk al heel lang bekend – denk aan Juvenalis’ bekendste zinnetje ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Maar studenten die momenteel volop in de blok zitten en die er een strakke tijdsplanning op nahouden, verlangen wellicht wel wat concreter advies van de wetenschap.

Dat krijgen ze nu van twee Nederlandse wetenschappers van het universitair ziekenhuis van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De vorsers nodigden 72 vrijwilligers uit om deel te nemen aan een geheugentest waarbij ze een groot aantal foto’s van mensen en voorwerpen enerzijds en van geografische locaties anderzijds kregen voorgeschoteld. De foto’s werden twee aan twee getoond en de deelnemers moesten die verbanden uit het hoofd zien te leren. Ze kregen daar 40 minuten voor. Daarna werden ze over drie groepen verdeeld. Eén groep mocht meteen na de test een dik half uurtje gaan spinnen (intensief fietsen), de tweede groep kroop pas vier uur later de fiets op en de derde groep werd volledig vrijgesteld van fysieke inspanning. Twee dagen na de test mochten de deelnemers laten zien hoeveel ze onthouden hadden van de fototest, terwijl hun hersenwerking werd geanalyseerd met een scanner.

De resultaten van de tweede groep, de mensen die vier uur na de test hadden gesport, bleken veruit de beste. De hersenscans leerden daarnaast dat de activiteit in de hippocampus, een belangrijk ‘leercentrum’ in ons brein, bij deze groep deelnemers duidelijk het hoogst lag.

Wat precies de oorzaak is van het stimulerende effect van uitgestelde fysieke inspanning op de leerprestaties, is nog volstrekt onduidelijk. De twee Nederlanders willen dat nu gaan onderzoeken in een vervolgexperiment, waarbij ze de aanmaak van dopamine en norepinephrine extra goed in de gaten zullen houden.