Opsluiten van migranten zorgt voor ernstige mentale problemen

Depressie, angst en posttraumatische stressstoornis komen het vaakst voor.

Het aantal asielzoekers en vluchtelingen is de afgelopen vijf jaar wereldwijd elk jaar toegenomen. Veel landen houden hun asielzoekers eerst vast in bijvoorbeeld immigratiecentra terwijl aanvragen worden behandeld. Uit Brits onderzoek blijkt nu dat die detentie zorgt voor ernstige mentale gezondheidsproblemen bij de migranten.

De wetenschappers bekeken de resultaten van eenentwintig studies naar de relatie tussen detentie en mentale gezondheid opnieuw en voegde alle conclusies van deze studies samen. Ze maakten een review van de al bestaande studies. Zo hadden ze in totaal de data van 2099 migranten die asiel zochten in onder andere Australië, Canada, Israël, Japan, Zweden, Engeland en de Verenigde Staten. Om de mentale gezondheid van de deelnemers te onderzoeken, maakten de studies vooral gebruik van vragenlijsten.

Zowel gevluchte kinderen, jongvolwassenen en volwassen die vast hadden gezeten hadden ernstige mentale gezondheidsproblemen. De meest voorkomende problemen waren depressie, angst en posttraumatische stressstoornis. De problemen waren zowel tijdens als na de detentieperiode aanwezig. Des te langer iemand vast moest zitten, hoe ernstiger zijn of haar problemen. Ook als de migrant voor de opsluiting een trauma had ervaren waren de gezondheidsproblemen ernstiger.

De Britste wetenschappers schrijven dat er een dringende behoefte is om het opsluiten van migranten af te wegen tegen de gezondheidsproblemen die daardoor ontstaan. Daarnaast noemen de wetenschappers een aantal praktische aanbevelingen, waaronder het minimaliseren van de duur van de detentie en het aandacht schenken aan de kwetsbaarheid van de migranten.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad BMC Psychiatry