Psychische problemen tijdens zwangerschap vergroten kans op astma bij het kind

Tienjarigen van wie de moeder tijdens de zwangerschap kampte met psychische klachten, lopen meer risico op astma.

Dat blijkt uit onderzoek van onder andere wetenschappers verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De onderzoekers bekeken gegevens van ruim 4000 tienjarigen en hun beide ouders, die vanaf de zwangerschap werden verzameld. Van de kinderen werd de longfunctie op tienjarige leeftijd gemeten en aan de hand van een vragenlijst vastgesteld of ze last hadden van astma. Beide ouders vulden tijdens de zwangerschap en drie jaar erna een vragenlijst in om eventuele psychische klachten, zoals depressieve klachten of angst, te achterhalen. Diezelfde vragenlijst vulden de moeders nogmaals in twee en zes maanden na de geboorte.

Angst en depressie

Uit de resultaten blijkt dat psychische klachten tijdens de zwangerschap het risico op astma en een slechte longfunctie verhogen. De wetenschappers keken ook nog specifiek naar de meest voorkomende klachten: angst en depressie. Enkel depressieve symptomen tijdens de zwangerschap vergroten het risico op astma en longfunctieproblemen ook al. En enkel angstklachten verhogen ook de kans op astma.

'Mogelijk zorgen de psychische klachten voor meer stresshormoon, wat schadelijk kan zijn voor de longontwikkeling van het kind'

De onderzoekers wilden ook weten of de longproblemen te maken hebben met veranderingen tijdens de zwangerschap, of dat andere factoren, zoals de leefstijl of sociaaleconomische status van beide ouders, van invloed waren. Om daarachter te komen, keken ze of er ook een relatie was tussen de psychische klachten van de partner tijdens de zwangerschap en de longproblemen van het kind. De psychische klachten van de vader bleken niet gerelateerd aan de longproblemen van het kind. ‘Waarschijnlijk gebeurt er dus iets in baarmoeder wat gelinkt is aan de longproblemen’, legt Evelien van Meel uit, die het onderzoek leidde.

Oorzaak en gevolg onbekend

Of de longproblemen daadwerkelijk ontstaan door de psychische klachten van de moeder is nog onduidelijk. ‘Het gaat om een observationeel onderzoek, dus we weten niet zeker of de psychische klachten de astma en longproblemen veroorzaken’, zegt Van Meel. ‘Mogelijk zorgen de psychische klachten voor meer glucocorticoïd, het stresshormoon, wat schadelijk kan zijn voor de longontwikkeling van het kind.’ De wetenschappers keken verder niet naar het onderliggende mechanisme.

Volgens van Meel geven de resultaten aan dat het belangrijk is de psychische gezondheid van zwangere vrouwen in de gaten te houden. ‘Toekomstig onderzoek kan zich richten op het voorkomen van psychische klachten en het verbeteren van psychisch welzijn tijdens de zwangerschap. En ook wat het effect daarvan is op de longfunctie van hun kinderen.’

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad Thorax.