Psyche & Brein

Welk type werknemer komt tot de beste ideeën?

Sommige mensen denken aandachtig en in stilte na en anderen komen door hardop improviseren tot een goed idee. 

Niet iedereen komt op dezelfde manier aan een goed idee. Een deel van de mensen moet aandachtig en in stilte nadenken, terwijl anderen juist gebaat zijn bij hardop nadenken zonder er bewust veel aandacht aan te schenken. Zo concludeert een groep economen en psychologen van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de wetenschappers kunnen ideeën van medewerkers organisaties vooruit helpen, mits die ideeën van goede kwaliteit zijn. Daarom is het nuttig om meer inzicht te krijgen in hoe medewerkers tot innovatieve ideeën komen. 

Hebben stillere medewerkers bijvoorbeeld betere ideeën dan hun spraakzame collega’s omdat zij dieper over het probleem nadenken?

Het onderzoeksteam vroeg zich af hoeveel bewuste aandacht er nodig is voor een goed idee. Hebben stillere medewerkers bijvoorbeeld betere ideeën dan hun spraakzame collega’s omdat zij dieper over het probleem nadenken?

De onderzoekers voerden een aantal proeven uit. Eerst wilden ze uitzoeken of stillere mensen aandachtiger kunnen nadenken dan mensen die bij het bedenken van een idee vaak aan het woord zijn. Dat deden ze door het werkgeheugen van een groep proefpersonen te testen. Wie namelijk bewuste aandacht schenkt aan een probleem gebruikt vaak zijn werkgeheugen. Vervolgens werden die deelnemers in groepjes bij elkaar gezet voor een gezamenlijke opdracht. Er werd bijgehouden wie met ideeën kwam en wat de kwaliteit van die ideeën was.

In een tweede proef werd uitgezocht of stillere mensen dieper en aandachtiger nadenken. Dat deden ze door zowel spraakzame als zuinige sprekers af te leiden tijdens het uiten van hun mening. Wie afgeleid is, schenkt namelijk geen bewuste aandacht meer aan het probleem. 

Deze experimenten werden ook herhaald in echte organisaties, waar collega’s en leidinggevenden beoordeelden hoe vaak de medewerker met een idee kwam en wat de kwaliteit van het idee was. 

Afleiding zorgde bij de wat zuinigere sprekers voor minder goede ideeën. Voor de frequente sprekers had afleiding minder effect"

Uit de eerste proef bleek dat het werkgeheugen van stille en praatgrage deelnemers gelijk was. Ook kunnen zowel stille als spraakzame proefpersonen met goede ideeën komen. Maar, de stillere medewerkers schenken wel vaker bewust aandacht aan het idee, zo bleek uit het tweede experiment. Zij gebruiken hun werkgeheugen om tot een goed idee te komen. Afleiding zorgde namelijk bij de wat zuinigere sprekers voor minder goede ideeën. Voor de frequente sprekers had afleiding minder effect. 

De wetenschappers concluderen dat er twee manieren zijn om tot een goed idee te komen. Spraakzame mensen komen door middel van improvisatie en zonder al te veel bewuste aandacht tot een idee. En stillere medewerkers doen een beroep op hun werkgeheugen om bewust aandacht aan het probleem te schenken. Volgens de wetenschappers is het voor organisaties van belang om stille medewerkers daarom soms wat meer tijd en stilte te geven om na te denken. 

De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad PlosOne.