Instagram bevordert vriendschappen

05 april 2017 door AB

Jongeren die Instagram actief gebruiken, hebben closere vriendschappen en minder depressieve gevoelens dan jongeren die alleen foto’s kijken op de app.

Onderzoek van de KU Leuven laat zien dat gebruik van Instagram onder jongeren zowel gunstige als schadelijke gevolgen heeft. 746 Vlaamse middelbare scholieren met een Instagramaccount vulden vragenlijsten over mogelijke depressieve symptomen in en over de nabijheid die zij tot hun vrienden voelden. Na zes maanden deden ze dat opnieuw.

Vooral passief gebruik (enkel kijken) zorgt voor depressieve symptomen

Bij een deel van de jongeren stegen de depressieve symptomen na zes maanden, terwijl bij een ander deel Instagram juist zorgde voor meer positieve gevoelens over vriendschappen. Jongeren die het gevoel kregen dichter bij hun vrienden te staan, lieten na zes maanden bovendien een vermindering van depressieve symptomen zien. Gevoelens over vriendschappen zijn hier een zogenoemde mediator: een verklaring voor de tweestrijdige relatie tussen Instagram en depressieve stemming.

‘Uit vervolgonderzoek blijkt al dat vooral passief gebruik (enkel kijken) zorgt voor depressieve symptomen’, zegt onderzoeker Eline Frison. ‘Actieve gebruikers plaatsen ook zelf foto’s. Verschillen tussen actief en passief gebruik verklaren mogelijk waarom sommige jongeren voordelen ervaren en anderen juist nadelen.’

‘Jongeren lopen een groot risico op die depressieve symptomen. Daarnaast besteden jongeren veel tijd op sociale media. Daarom is het goed om te kijken naar alle factoren die mogelijk bijdragen aan die depressieve stemming. Ook is het belangrijk om de positieve gevolgen van Instagram te benadrukken. De resultaten laten precies zien dat vriendschappen een bescherming kunnen bieden voor depressieve symptomen.’

Eerdere studies lieten zien dat bijvoorbeeld Facebookgebruik kan leiden tot depressieve symptomen. Deze studie bekijkt nu de invloed van sociale media op positieve gevoelens over vriendschappen.

Eline Frison presenteert haar resultaten op de 67e jaarlijkse conferentie the International Communication Association die van 25 tot en met 29 mei plaatsvindt in San Diego.