Kan je stress bestrijden met voeding?

Langdurige stress wordt een van de grootste epidemieën van de 21ste eeuw genoemd. Een wetenschappelijke studie toont aan dat aangepaste voeding je darmbacteriën kan beïnvloeden, waardoor je stressniveau daalt. Klopt dat?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Al vele jaren zijn er vermoedens dat darmbacteriën de werking van je brein en je stressniveau positief zouden kunnen beïnvloeden, maar concrete wetenschappelijke bewijzen ontbreken. Een team van Ierse en Italiaanse onderzoekers ging na of bepaalde voeding je stressniveau kan doen dalen (1). Ze voerden daarvoor een interventiestudie uit.

 • Een groep van 45 volwassenen werd in twee groepen verdeeld.
  • Gedurende vier weken kreeg een groep voeding die de groei van gezonde darmbacteriën stimuleert. Het ging om maaltijden rijk aan volle granen, gefermenteerde voedingsmiddelen, fruit en groenten, en arm aan ongezonde, suikerrijke voedingsmiddelen.
  • Ondertussen kreeg een andere groep normale voeding, en minimale voedingsrichtlijnen.
 • Stress en andere gezondheidselementen maten de wetenschappers met vragenlijsten en bloedanalyses.
 • De ervaren stress daalde met 32% in de groep met het voedingspatroon dat gezonde darmbacteriën stimuleert, tegenover 17% in de groep met de normale voeding.

De onderzoekers besluiten dat voeding die de groei van gezonde darmbacteriën stimuleert, je stressniveau zou kunnen helpen verlagen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

In deze studie gebeurde een interventie, in plaats van pagina’s te vullen met mogelijke hypotheses. Maar daar stopt de verdienste:

 • De onderzoekers vergeten bijna te vermelden dat er amper verschil was in stresservaring tussen beide groepen. Het kleine verschil in stresservaring kan te wijten zijn aan toeval.
 • Er waren ook geen verschillen in stoelgangpatroon, buikkrampen en andere bloedparameters.
 • De studie werd gesponsord door een hele reeks farmaceutische bedrijven.

De eigenlijke conclusie van de studie zou moeten zijn dat er na 4 weken geen verschillen waren tussen de groep met het eetpatroon dat gezonde darmbacteriën stimuleert en de groep die ‘normaal’ at.

Een tweede punt is wel essentieel: een groep krijgt gezonde voeding, en een andere groep niet.

 • De groep met gezonde voeding  ontwikkelde andere darmbacteriën dan de groep met minder gezonde voeding.
 • Het eventuele verschil in stresservaring verklaren door deze darmbacteriën, is kort door de bocht. Misschien komt het door de gezonde versus ongezonde voeding?
 • Je kan je ook afvragen of je het gezonde voedingspatroon lang kan volhouden: 6 tot 8 porties groenten en fruit per dag, 3 tot 4 porties peulvruchten per week en 2 tot 3 porties gefermenteerde voedingsmiddelen per dag, zoals zuurkool of kefir.

De gezondheidsvoordelen van darmbacteriën worden al vele jaren wetenschappelijk onderzocht, en we moedigen dit uiteraard aan. De commerciële inmenging in het wetenschappelijk onderzoek komt de geloofwaardigheid van het concept echter niet ten goede.

Conclusie

Een internationale interventiestudie kan niet aantonen dat voeding die de groei van gezonde darmbacteriën stimuleert, stress kan doen afnemen. De onderzoekers namen een klein verschil waar in stress vergeleken met de controlegroep, maar een toevalstreffer kunnen ze niet uitsluiten. Ander onderzoek door onafhankelijke onderzoeksgroepen is nodig om de exacte rol van darmbacteriën op stresservaring te bepalen.