Mogelijk beïnvloeden alcohol en vettig eten hetzelfde hersennetwerk

Muisjes met een beperkte toegang tot vet eten hebben vaker eetbuien. Die eetbuien zorgen ervoor dat ze meer alcohol drinken dan muizen met een gezond dieet. Zo concluderen Wetenschappers van de Pennsylvania State University College of Medicine.

De wetenschappers verdeelden volwassen mannetjes muizen over drie groepen en bestudeerden de beestjes gedurende acht weken. Alle groepen kregen een gelijke toegang tot alcohol: de muizen konden vier dagen per week, voor vier uur per dag water gemixt met alcohol drinken. Een eerste groep kreeg eens per week voor een periode van 24 uur toegang tot vet eten. De overige dagen aten ze een normaal knaagdierdieet. De tweede groep kreeg acht weken lang een normaal knaagdierdieet en de laatste groep had altijd toegang tot het vette eten. Alle diertjes konden ook onbeperkt normaal drinkwater gebruiken.

De eerste groep kwam aan op de dag van de week dat ze onbeperkt toegang tot het vette eten hadden en vielen daarna ook weer af. In de periode direct daarna dronken ze meer alcohol. De tweede en de derde groep dronken minder alcohol dan de eerste groep.

Een beperkte toegang tot vet eten, zorgt voor eetbuien, concluderen de wetenschappers. Die eetbuien zetten aan tot meer alcohol drinken. De onderzoekers suggereren dat de twee elkaar beïnvloeden omdat ze van hetzelfde hersennetwerk gebruik maken.

Verder onderzoek moet aantonen om welk neurale netwerk het precies gaat en of de resultaten ook voor mensen gelden.  

De bevindingen zijn gepresenteerd op American Physiological Society (APS)