Verband tussen niet ontbijten en depressie niet bewezen

Het ontbijt wordt vaak geroemd als de belangrijkste maaltijd van de dag. Door de populariteit van vasten als nieuwe dieetvorm, slaan meer mensen het ontbijt over en wordt het belang ervan in vraag gesteld. Volgens een nieuwe studie zou ontbijt evenwel ook een rol kunnen spelen in de preventie van depressie. Dat verband kan niet worden aangetoond.

Waar komt dit nieuws vandaan?

De nieuwssite The Healthy by Reader’s Digest van 19 januari 2024 berichtte over een studie over het verband tussen ontbijten en depressie (11). Niet ontbijten zou het risico op depressie aanzienlijk verhogen.

Wat hield de studie in?

Chinese onderzoekers gingen het verband na tussen ontbijten en depressie (2).

 • De onderzoekers vermoedden dat ontstekingen aan de basis liggen van depressie, en dat ontbijten die ontstekingen kan afremmen.
 • De onderzoekers gebruikten de gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey.
  • Die Amerikaanse studie registreerde de eet- en leefgewoonten van 21.865 personen.
  • Depressieve gevoelens werden geregistreerd aan de hand van vragenlijsten.
 • In totaal ervaarden 1.860 deelnemers depressieve gevoelens.
  • Een ongezonde voeding en niet ontbijten verhoogden het risico op depressieve gevoelens aanzienlijk.
  • In vergelijking met wel ontbijten, steeg het risico op depressie met 54% bij deelnemers die niet ontbeten.
 

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Volgens de Chinese onderzoekers zou ontbijten ontstekingen in het lichaam kunnen afremmen, maar dat hebben ze niet aangetoond. Ook dat er een link zou zijn tussen die ontstekingen en het ontstaan van depressie, tonen ze niet aan. Nochtans is dat de onderzoeksvraag in deze studie.

Hun studie stelt vast dat mensen met depressieve gevoelens minder ontbijten, maar wat was er eerst? Ontbeten ze minder en werden ze vervolgens depressief, of waren ze eerst depressief en gingen ze daardoor minder ontbijten? Dergelijke studies kunnen dat onderscheid nooit maken.

Uit de studie bleek eveneens dat diegenen die niet ontbeten ook:

 • meer rookten;
 • minder lichaamsbeweging hadden;
 • vaker diabetes en hartziekten hadden.

Kortom, ze hadden ongezondere eet- en leefgewoonten dan de ontbijters. Het is vreemd dat de onderzoekers focusten op het al dan niet ontbijten en depressie.

Deze studie startte met 34.770 deelnemers, waarvan 12.905 niet werden opgenomen in het eindresultaat wegens een gebrek aan gegevens. We weten dus niet of de overblijvende deelnemers representatief waren voor de hele groep.

Conclusie

Chinese onderzoekers gingen het verband na tussen al dan niet ontbijten en depressieve gevoelens. Niet ontbijten verhoogde de kans op depressieve gevoelens met 54%. Wat er niet werd bij verteld, is dat diegenen die niet ontbeten, meer rookten, minder beweging hadden en vaker diabetes en hartziekten hadden. Bovendien kan deze studie niet aantonen wat er eerst was: niet ontbijten of depressieve gevoelens ervaren. Mogelijk hebben mensen die zich depressief voelen, gewoon geen trek in een ontbijt.