Belg werkt massaal thuis

De Belgen blijken massaal hun gedrag aan te passen in de hoop de verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Meer dan een half miljoen Belgen heeft dinsdag een vragenlijst ingevuld die de Universiteit Antwerpen lanceerde om na te gaan in hoeverre we ons gedrag aanpassen. En dat blijkt aardig te lukken. Ruim 250.000 van de respondenten zegt dinsdag thuis te hebben gewerkt, een gedragsverandering voor ruim 100.000 van hen. Vijftigduizend respondenten vonden dat ze zelf gerust thuis konden werken, maar kregen daarvoor geen toestemming van hun baas. 

Ook kinderen blijven massaal thuis. Ruim driekwart van de ouders zegt dat hun kinderen dinsdag thuis waren. Drie procent bracht hen naar de grootouders omdat ze naar eigen zeggen geen andere oplossing hadden – nochtans is dat ten zeerste afgeraden, omdat ouderen een kwetsbare groep vormen en zo veel mogelijk vermeden moet worden dat zij in contact komen met andere generaties, die het virus kunnen dragen zonder dat zelf te beseffen.

‘Dat zoveel mensen de enquête invulden, is een bewijs dat veel mensen de coronacrisis serieus nemen’, zegt epidemioloog Pierre Van Damme. ‘Het is wel belangrijk erop te wijzen dat dit niet de respons is van de gemiddelde Belg, maar van een subgroep die hieraan kon en wilde meedoen. Zo deden er duidelijk meer vrouwen dan mannen mee, en meer Vlamingen dan Walen.’

De universiteit wil de bevraging de komende weken elke dinsdag herhalen. Op die manier hoopt ze de evolutie van de epidemie beter in te schatten. 

De eerstvolgende enquête invullen kan op dinsdag 24 maart vanaf 12 uur via www.corona-studie.be

Lees ook: De voordelen van thuiswerken