Vaak online zijn is niet schadelijk voor psychische gezondheid

Het is juist andersom: wie kampt met psychische of slaapproblemen gebruikt vaker sociale media.

Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders. Onderzoekers van de Universiteit Tilburg, het onderzoeksinstituut CentERdata en de Universiteit Pavia in Italië bevroegen de deelnemers over hun activiteiten op onder meer Whatsapp, Twitter, Facebook en Youtube. Ze waren vooral geïnteresseerd in hoe vaak ze chatten en berichten plaatsten of lazen. Een jaar later stelden ze dezelfde soort vragen nog eens. Daarnaast onderzochten de wetenschappers ook of de deelnemers last hadden van eenzaamheid, psychische of slaapproblemen. Zowel een maand na het invullen van de eerste vragenlijst over sociale media als een maand na het invullen van de tweede vragenlijst werden hier vragen over gesteld.

Eerst zagen de wetenschappers inderdaad dat deelnemers die vaker op social media zaten, meer last hadden van psychische of slaapproblemen. Maar toen ze verder indoken op de resultaten zagen ze dat proefpersonen die veel online waren geen achteruitgang hadden geboekt in psychische gezondheid en slaapproblemen. Daaruit concluderen de onderzoekers dat gebruik van social media niet leidt tot gezondheidsproblemen. Ze suggereren dat de relatie tussen psychische gezondheid en sociale media juist andersom is: wie slaapproblemen of psychische problemen heeft, is vaker online.

De resultaten zijn verschenen in het vakblad Computer in Human Behavior.