Nieuwe remedies tegen migraine en clusterhoofdpijn

Uit een Nederlands en een Amerikaans onderzoek blijkt dat de middelen helpen tegen de verschillende vormen van hoofdpijn.

De Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek naar migraine. Ze testten of het middel eptinezumab, waarvan bekend is dat het aanvallen kan voorkomen, ook pijn kan verlichten als het tijdens een aanval wordt toegediend. Bijna vijfhonderd patiënten met een milde of ernstige vorm van migraine kregen één tot zes uur na de aanval ofwel een placebo ofwel het middel toegediend via een infuus.

Uit de resultaten, die in het tijdschrift JAMA gepubliceerd zijn, blijkt dat degenen die eptinezumab kregen na vier uur van hun hoofdpijn verlost werden en de deelnemers die een placebo kregen na negen uur. Ook hadden de proefpersonen die het middel kregen ietsje sneller geen last meer van hun meest vervelende symptoom, zoals misselijkheid of het moeilijk kunnen verdragen van licht of geluid. De deelnemers die het medicijn kregen merkten daar na twee uur niets meer van, en de deelnemers die een placebo kregen na drie uur. Tot slot grepen de migrainepatiënten die behandeld werden met eptinezumab iets minder vaak naar noodmedicatie binnen 24 uur na de aanval.

‘Patiënten die soms met spoed naar het ziekenhuis moeten, kunnen hier baat bij hebben’

Professor Jan Versijpt, neuroloog en coördinator van de Kliniek voor Hoofd- en Aangezichtspijn aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, legt uit dat er tijdens een migraineaanval veel van een bepaald eiwit vrijkomt. ‘Het gaat om het eiwit CGRP. Eptinezumab blokkeert dit eiwit. Het zijn antilichamen. We wisten al langer dat het daarom migraineaanvallen kan voorkomen. Nu blijkt dat het middel ook pijnverlichting geeft tijdens de aanvallen zelf.’

Versijpt is gematigd positief over de resultaten. ‘Het is een interessant onderzoek, maar als pijnstiller blijkt het middel maar een klein beetje beter te werken dan de al bestaande pijnstillers.’ Voor patiënten met ernstige migraine biedt het middel volgens hem wel uitkomsten. ‘Patiënten die soms met spoed naar het ziekenhuis moeten, kunnen hier wel baat bij hebben.’

Clusterhoofdpijn

De tweede hoofdpijnstudie die onlangs verscheen, in The Lancet, ging over clusterhoofdpijn. Dat is een zeldzame maar zeer heftige vorm van hoofdpijn die in korte aanvallen, soms meerdere keren per dag, voorkomt. De hoofdpijn wordt daarom ook wel zelfmoordhoofdpijn genoemd. Nederlandse wetenschappers stimuleerden de achterhoofdzenuw van zo’n 130 deelnemers met clusterhoofdpijn. De patiënten kregen een klein apparaat, een neurostimulator, onderhuids aan de achterkant van het hoofd geïmplanteerd die gedurende zes maanden de zenuw stimuleerde. Bij een deel werd de elektrische stimulatie op 100 procent gezet en bij een deel op 30 procent.

Het aantal aanvallen verminderde binnen een paar weken voor de deelnemers uit beide groepen, zo blijkt uit de resultaten. En ook de heftigheid van de pijn nam af. Professor Versijpt vindt het een goed opgezette studie en meent dat het absoluut goed nieuws is voor mensen met clusterhoofdpijn. ‘Deze patiënten hadden we tot nu toe weinig te bieden, terwijl ze zeer ernstige hoofdpijnaanvallen hebben.’ Toch is Versijpt wat sceptisch over de controlegroep waarbij bij lage stimulatie een gelijkaardig resultaat behaald werd.  Eigenlijk weten we dus niet zeker of het de stimulatie was, of het placebo-effect dat voor verlichting zorgde. Het placebo-effect blijft immers een zeer krachtig medicijn.’ Vervolgonderzoek moet uitzoeken wat precies het onderliggende mechanisme is van het prikkelen van deze zenuwen, schrijven ook de onderzoekers in hun artikel. Versijpt: ‘Daar ben ik het helemaal mee eens.’