Therapie bij dyslexie werkt

03 oktober 2017 door LG

Een behandeling kan voor kinderen met dyslexie een groot verschil maken.

Steeds meer kinderen krijgen de diagnose dyslexie en de bijbehorende behandeling. Die focust op inzicht krijgen in verschillende klanken. Nu is de effectiviteit van zo’n behandeling ook onderzocht, weliswaar bij een beperkte groep.

Orthopedagoog Liesbeth Tilanus volgde 54 kinderen op. Na de eerste behandelfase van 12 weken en evenveel sessies benoemden zij gemiddeld 98% van de klanken goed. Een toename van ruim 6% vergeleken met het aanvankelijke niveau. In dezelfde periode ging een controlegroep van kinderen zonder dyslexie er nagenoeg niet op vooruit (1%). Bestaande woorden (zoals ‘op’, ‘huis’ en ‘morgen’) en pseudowoorden (zoals ‘taaf’, ‘deek’ en ‘nargel’) werden aanzienlijk beter gelezen (een toename van respectievelijk 7 en 22%).

Qua spelling gingen de kinderen er zoveel op vooruit dat er geen verschil meer was met de controlegroep. Ook voor het lezen van pseudowoorden hadden de kinderen hun achterstand na deze eerste behandelperiode al volledig weggewerkt. Het onderzoek naar de tweede fase van de behandeling – waarbij wordt gefocust op meerlettergrepige woorden en leessnelheid – loopt nog.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek kan je lezen in de nieuwe Eos Psyche&Brein: