Nu in Eos

De terugkeer van de steur

Ooit was de steur een iconische verschijning in Europese wateren. Vandaag dreigt de soort uit te sterven. Nederlandse natuurhulporganisaties trachten hem terug te brengen naar de Rijn.

Fotocredit: Karsten Reiniers

Vroeger zwommen Europese steuren in alle zeeën van Europa. Net als de zalm trokken ze jaarlijks stroomopwaarts om te paaien. De dieren waren ronduit indrukwekkend: ze werden tot 5 meter lang en wogen tot 300 kilogram. De baarddraden aan zijn snuit en beenplaten aan de flanken zijn in de afgelopen 200 miljoen jaar weinig veranderd. Steurachtigen overleefden al meer dan vier uitstervingsgolven.

Tegenwoordig is de steur verdwenen uit bijna alle rivieren waar hij vroeger voorkwam. Massale bevissing duwde de soort richting de afgrond. En door de kanalisatie van rivieren verloor hij naar schatting meer dan de helft van zijn habitat. In de Rijn werd het laatste exemplaar gezien in 1952.

Het volledige artikel lees je nu in Eos magazine.

Wetenschappers van het Nederlandse ARK Natuurontwikkeling willen de steur herintroduceren. Vanaf 2030 moet hij opnieuw in de Rijn zwemmen. Een experimentele uitzetting met gezenderde jonge steuren vond al plaats. De vissen waren afkomstig uit een Frans kweekprogramma. Meer dan de helft van de uitgezette steuren wist de zee te bereiken.

Hoe snel de soort zich herstelt, is onzeker. Steuren planten zich bijzonder traag voort. Terwijl de mannetjes rond hun twaalfde levensjaar geslachtsrijp worden, duurt het bij sommige vrouwtjes wel negentien jaar voor ze aan voortplanten toe zijn. ‘Op basis van computermodellen verwachten we dat de populatie zo’n honderd jaar na het uitzetten van de eerste steuren zijn maximumpopulatie bereikt’, zegt visbioloog Jörn Gessner (IGB Leibniz).

Meer weten over de terugkeer van de steur? Je leest het hele artikel nu in Eos magazine. Bestel online via tijdschriftenwinkel.be.