Artikels

Jonge Spaanse monniksgier eerste bewezen slachtoffer van Diclofenac in Europa

Jonge Spaanse monniksgier eerste bewezen slachtoffer van Diclofenac in Europa

Een jonge Monniksgier uit een kweekprogramma in de Catalaanse Pyreneeën is gestorven aan Diclofenacvergiftiging. Dat bewees de autopsie van de vogel. Het dierengeneesmiddel Diclofenac is al in kleine hoeveelheden dodelijk voor aasetende vogels, en bracht twintig jaar geleden grote schade toe aan de gierenpopulaties in Zuid-Azië. Onderzoekers vermoedden al langer dat het ook in Europa slachtoffers maakt.

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor.