Natuur & Milieu

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems
Eos Blogs

Laat het gras maar groeien ... op radioactieve bodems

De impact van radioactieve vervuiling is niet overal gelijk. Terwijl het ene bodemtype radioactieve deeltjes veilig vasthoudt, laat een ander type bodem radioactieve stoffen vlot opnemen door de gewassen die erop groeien. Begrijpen hoe radioactieve deeltjes zich gedragen in diverse bodems op onze planeet, is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op een eventuele radioactieve vervuiling. 

Wat als… een van onze belangrijkste klimaatmotoren stilvalt?

Wat als… een van onze belangrijkste klimaatmotoren stilvalt?

Wereldnieuws was het de laatste weken. ‘De Golfstroom kan stilvallen in 2025’, kopten kranten naar aanleiding van een recent verschenen paper. In feite ging de publicatie niet over de Golfstroom, maar over de Atlantic Meridional Overturning Circulation, kortweg AMOC. En bij de genoemde termijn vallen ook vraagtekens te plaatsen. Wat zegt de wetenschap over al die amok rond de AMOC? ‘Of het nu in 2025 is of in 2100, we willen niet dat dit gebeurt.’