Psyche & Brein

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Hoe staat het met pesten op Vlaamse lagere scholen? Resultaten uit de Teachers4Victims studie

Om inzicht te krijgen in pestprocessen op school en na te gaan hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen, voerde ons onderzoeksteam tijdens het schooljaar 2018-2019 de Teachers4Victims studie uit. In deze blog stellen we graag enkele beschrijvende bevindingen uit onze studie aan u voor. 

‘Regulering van drugs wordt onvermijdelijk’

‘Regulering van drugs wordt onvermijdelijk’

De oorlog tegen drugs heeft een rampzalig effect, aldus Tom Decorte, hoogleraar criminologie (UGent). Door het repressieve beleid wordt de illegale drugshandel alleen maar lucratiever. Het aantal drugsgebruikers blijft stijgen, drugsverslaving wordt een steeds groter probleem en de overheid heeft van langsom minder vat op criminele drugsnetwerken. ‘Dit beleid is contraproductief en criminogeen: het werkt méér misdaad in de hand.’